Compartir: 
L'expansió japonesa s'alenteix mentre l'activitat millora a la XinaL'expansió japonesa s'alenteix mentre l'activitat millora a la Xina

Japó va créixer un 0,5% intertrimestral el 3T (2,6% interanual). Al complir-se el primer aniversari de l'Abenomics (les polítiques expansives impulsades pel primer ministre S. Abe) es constata que el creixement es modera respecte a l'elevat ritme de la primera meitat d'any, però encara es manté per damunt del potencial. La xifra del 3T va ser lleugerament inferior al que s'esperava. Els tres components més significatius van decebre: el consum privat va desaccelerar i va registrar un avanç del 0,1% intertrimestral, la inversió productiva va créixer un 0,2% i les exportacions van retrocedir un 0,6% malgrat la debilitat del ien. Després d'aquestes dades, preveiem que l'avanç pel conjunt de 2013 se situarà en l'1,6%, una mica menys del previst anteriorment.

A la Xina, els indicadors d'activitat milloren. El PMI manufacturer, la producció industrial, les vendes al detall i les exportacions d'octubre van tornar a sorprendre en positiu. Tot això en una a l'entorn de preus sota control. El bon pols econòmic de la Xina es coneixia mentre es desenvolupava la Tercera Sessió Plenària del Partit Comunista. Encara no hi ha detalls de les reformes discutides, però l'orientació és atorgar un paper més decisiu al mercat.

Compartir: