Compartir: 
La millora de l'economia convenç però cal mantenir l'esforç reformadorLa millora de l'economia convenç però cal mantenir l'esforç reformadorLa millora de l'economia convenç però cal mantenir l'esforç reformador

L'OCDE eleva la previsió de creixement de l'economia espanyola gràcies a l'impuls de la demanda externa i el millor to del consum de les llars. Les millors perspectives econòmiques haurien de permetre que la taxa d'atur comenci a baixar el 2013 (abans l'OCDE esperava que continués creixent).

Espanya compleix els objectius fixats per la troica, però encara s'han de fer reformes. Es reconeixen els esforços duts a terme pel Govern en matèria de reforma bancària i d'ajust fiscal. No obstant això, en tots dos casos, la debilitat de la recuperació exigeix que l'esperit reformador es mantingui a fi d'assolir l'objectiu de dèficit el 2014 (5,8% del PIB).

Fre de les exportacions de béns el 3T. El menor avanç de les vendes fora de l'UE explica el menor pols de les exportacions. Tot i així, la millora de la demanda dels països de l'UE (+6,5% interanual el 3T) permet pensar que el sector exterior podrà continuar exercint de motor de la recuperació.

Augment intens de la taxa de morositat el setembre fins al 12,7% (12,1% l'agost). L'increment dels crèdits dubtosos, per la fi del termini per reclassificar el crèdit refinançat, explica gran part d'aquest increment. A més, la caiguda del crèdit (del 12,9% interanual) també va contribuir a elevar la ràtio de mora. S'espera, però, que la fi de les reclassificacions en redueixi el ritme d'augment.

Compartir: