Compartir: 
Els EUA confirmen que el shutdown va tenir un impacte limitat, i l'economia de Mèxic sorprèn a l'alçaEls EUA confirmen que el shutdown va tenir un impacte limitat, i l'economia de Mèxic sorprèn a l'alça

Als EUA els preus són moderats i l'activitat mostra una certa millora. L'IPC d'octubre va pujar un 1,0% interanual, una mica menys del que s'esperava a causa de l'efecte d'un petroli més barat. L'IPC subjacent, que exclou l'energia i els aliments, es va incrementar un 1,7%. Aquest comportament moderat de la inflació deixa marge a la Fed per perllongar les seves polítiques expansives. D'altra banda, la dada positiva de les vendes al detall, que van avançar un 4,0% interanual en el còmput sense automòbils i benzina, apunta a un 4T una mica millor del que es preveia.

El PIB de Mèxic va tornar al terreny positiu el 3T en registrar un +0,8% intertrimestral (+1,3% interanual), batent les previsions del consens. Aquesta acceleració s'ha vist reforçada per la recuperació de l'activitat industrial i la fortalesa dels serveis. Tot això, en un entorn d'impuls de les reformes estructurals, factor esperançador per al creixement del país a llarg termini.

L'esperada liberalització financera a la Xina, més a prop. Els detalls que s'han conegut apunten a cinc línies d'acció: flexibilització canviària, liberalització dels tipus d'interès, convertibilitat de la balança de pagaments, modernització regulatòria i reforç del sistema de garantia de dipòsits.

Compartir: