Compartir: 
Factors transitoris distorsionen unes dades del mercat laboral dels EUA decebedoresFactors transitoris distorsionen unes dades del mercat laboral dels EUA decebedores

El mes de desembre depara una xifra anormalment baixa de creació de llocs de treball als EUA. L'estadística oficial estima 74.000 nous llocs de treball creats, clarament per sota del que havien previst els analistes i de la mitjana mensual de 182.000 registrada durant el període 2012-13. Sens dubte, el temporal de neu i fred que ha castigat mig país explica part d'aquesta debilitat. Simultàniament, la taxa d'atur ha baixat des del 7,0% al 6,7%. Aquesta notícia aparentment bona queda enfosquida pel fet que, en la major part, el descens s'explica per l'increment de persones desanimades que han abandonat la recerca activa de treball, mentre que la taxa d'ocupació roman estancada. La finalització de determinats subsidis d'atur explica la reducció del nombre de persones actives.

La Xina destaca favorablement entre els emergents en matèria d'inflació. Les dades més recents confirmen que la Xina manté els preus fermament continguts: la taxa d'inflació continua oscil•lant al voltant del 2,5%. Tot i ser més elevada, la inflació al Brasil s'està moderant en resposta a l'enduriment monetari iniciat el maig. El cas de l'Índia, en canvi, presenta més interrogants, malgrat que les nostres previsions apunten a una correcció a la baixa fruit de la combinació de l'augment del tipus d'interès de referència i una política fiscal més restrictiva.

Compartir: