Compartir: 
La demanda interna i les exportacions aviven el creixementLa demanda interna i les exportacions aviven el creixementLa demanda interna i les exportacions aviven el creixement

El consum privat i les exportacions, motors de creixement en el 3T. La demanda interna va contribuir amb 0,8 p.p. al creixement intertrimestral del PIB. Malgrat l'avanç de les exportacions, el fort impuls de les importacions fa que la demanda externa resti 0,3 p.p. al creixement. El retrocés de les vendes al detall a l'octubre i de la confiança dels consumidors al novembre apunten a una desacceleració del consum privat en el 4T.

El saldo per compte corrent continua deteriorant-se i registra un superàvit de 1.673 milions al setembre (acumulat de 12 mesos), enfront els 15.840 milions del setembre de 2013. El bon comportament del turisme i la tendència més favorable de les exportacions de béns fan preveure una lleu millora de cara al 2015. Les dades publicades pel Banc d'Espanya ja fan servir la nova metodologia de comptes nacionals, que ha suposat una revisió a l'alça del saldo corrent.

El preu de l'habitatge toca fons (en el 3T es va contraure un 0,2% intertrimestral, 0,0% en el 2T). En els propers trimestres es mantindrà estable, però es poden observar lleugers moviments a l'alça o a la baixa, sense un rumb clar, com en el 3T.

L'Estat i la Seguretat Social mantenen una mica de marge respecte del seu objectiu de dèficit. Per al conjunt de les AP arriba al 3,9%, motiu pel qual el risc d'una desviació important sembla petit (objectiu: 5,5%). Per al 2015, la CE espera que hi hagi una desviació de quatre dècimes (objectiu: 4,2%).

Compartir: