Compartir: 
Els mercats,  atents als bancs centralsEls mercats,  atents als bancs centrals

El BCE obre més la porta a nous estímuls. El Consell de Govern de l'entitat va mantenir sense canvis els tipus oficials i els paràmetres de la política no convencional, amb el matís important que l'augment d'un bilió d'euros dels seu balanç es cataloga com a "intenció" mentre que fins ara s'etiquetava com a "expectativa". Mario Draghi va emfatitzar que la major part del Consell accepta prendre mesures d'estímul addicionals si cal. En aquest sentit, va reconèixer que l'activitat econòmica i la inflació estan sent més febles del que s'esperava i es volia. De fet, va presentar les noves previsions que contempla l'entitat, caracteritzades per una considerable revisió a la baixa. Però va argumentar que convé esperar una mica més per tal de valorar l'efectivitat de les mesures implementades o en curs (TLTRO, compres de cèdules hipotecàries i ABS). Va assenyalar que entre les mesures possibles s'inclou la compra de deute públic a gran escala, puntualitzant que "no requerirà la unanimitat del Consell" per aprovar-la. La reacció inicial dels inversors va ser negativa: caigudes de les borses i de l'euro, possiblement a causa de l'absència de concrecions. No obstant això, van ser breus i les noticies procedents dels EUA van contribuir que es recuperessin ràpidament.

Compartir: