Compartir: 
La millora continua, però lentament

L'activitat a la zona de l'euro manté una tímida recuperació. La producció industrial va augmentar un 0,1% intermensual a l'octubre (0,7% interanual), amb increments en tots els sectors (llevat de l'energia i dels béns d'equipament). La millora de l'activitat també s'observa en el mercat de treball. L'ocupació de la zona de l'euro va avançar un 0,2% intertrimestral en el 3T (0,3% en el 2T). Així, el 2014 hauria de concloure amb una creació d'ocupació neta positiva, impulsada principalment per Alemanya i pels països perifèrics.

La inflació segueix sent dèbil. Al novembre, la inflació va recular en la major part dels països de la zona de l'euro a causa de la caiguda dels preus de l'energia, que pressionen l'IPC a la baixa tant de forma directa com indirecta (per exemple, permet rebaixes dels preus dels béns manufacturats i dels serveis de transport). Això situa la inflació en nivells molt baixos, concretament, en el 0,5%, el 0,4% i el 0,2% a Alemanya, França i Itàlia, respectivament.

Compartir: