Compartir: 
Comença l'any amb bon peu, malgrat la baixa inflacióComença l'any amb bon peu, malgrat la baixa inflacióComença l'any amb bon peu, malgrat la baixa inflació

Augmenta el ritme de creixement en el tram final de l'any. Segons el Banc d'Espanya, el PIB va créixer un 0,6% intertrimestral en el 4T (1,4% en el conjunt de l'any). Els indicadors d'activitat, com les vendes minoristes de novembre (1,9% interanual), apunten que, novament, el consum privat va ser el principal motor del creixement.

La caiguda del preu del petroli endinsa la inflació en terreny negatiu. La inflació va retrocedir 7 dècimes el desembre i es va situar en el -1,1%. El principal responsable: la reducció del preu del petroli, que està sent més profunda i duradora del previst inicialment. De cara als propers mesos, s'espera que la inflació segueixi en taxes negatives, per tornar a taxes positives cap a la meitat de l'any, quan es desfaci l'efecte nivell del component energètic.

El saldo per compte corrent acumula un dèficit de 1.477 milions a l'octubre (acumulat 12 mesos). Es tracta del primer dèficit des del gener de 2013. La millora continuada del superàvit turístic (el novembre el nombre de visitants estrangers va augmentar un 2,9% interanual) no ha pogut compensar el dèficit en el saldo de béns i rendes.

El Govern aprova mesures d'ajuda financera per a les Comunitats Autònomes (CA) i les Corporacions Locals (CL). El reial decret aprovat el 26 de desembre estableix nous fons de finançament a un tipus d'interès del 0% el 2015 per a CA i CL. Aquest tipus d'interès es mantindria durant dos anys més per a aquelles CA que compleixin amb l'objectiu de dèficit i per a aquelles incomplidores que presentin un pla econòmic d'ajust per redreçar els seus comptes.

Compartir: