Compartir: 
Les bones dades del mercat laboral corroboren la recuperació de l'economia espanyolaLes bones dades del mercat laboral corroboren la recuperació de l'economia espanyolaLes bones dades del mercat laboral corroboren la recuperació de l'economia espanyola

Els indicadors d'activitat confirmen el bon ritme de l'economia. Al desembre, els índexs PMI de manufactures i de serveis es van mantenir en nivells elevats (53,8 i 54,3 punts, respectivament). Les dades de producció industrial van ser menys favorables, atès que el ritme d'avanç es va desaccelerar fins al 0,0 % interanual al novembre (1,1% a l'octubre). No obstant això, cal matisar que, en part, va ser resultat de la caiguda de l'índex de béns energètics.

Balanç positiu de l'ocupació en el 4T. La xifra d'afiliats a la Seguretat Social va créixer al desembre (46.201 en termes desestacionalitzats), per damunt del que s'esperava. L'augment de desembre ha estat el més alt de la sèrie històrica i, en conjunt, el de l'últim trimestre de l'any també ha estat molt notable. Tot apunta que el bon ritme de creació de llocs de treball prosseguirà el 2015.

La taxa d'estalvi de les llars es va caure fins al 9,1% de la renda bruta disponible en el 3T. La renda bruta disponible de les llars ja presenta una taxa de creixement positiu (0,7%), però el major ritme d'avanç del consum (2,6%) manté la taxa d'estalvi en cotes inusualment baixes. En els pròxims trimestres, el creixement de la renda de les llars va rebre el suport de la millora del mercat laboral i de les rebaixes impositives després de l'entrada en vigor de la reforma fiscal.

Compartir: