Compartir: 
Els principals desequilibris macroeconòmics continuen corregint-seEls principals desequilibris macroeconòmics continuen corregint-seEls principals desequilibris macroeconòmics continuen corregint-se

El preu del petroli pressiona la inflació a la baixa. La taxa d'inflació es va contraure sis dècimes fins al -1,0% al desembre a causa de la caiguda del preu del petroli (-20% respecte del mes anterior), i tot apunta que es mantindrà en terreny negatiu els propers mesos. Així, Espanya tanca el 2014 amb una inflació mitjana del -0,1%, 0,5 p.p. per sota de la taxa mitjana de la zona de l'euro, la qual cosa permet que continuï guanyant competitivitat. La inflació subjacent va millorar lleugerament fins al 0,0% després de tres mesos en el -0,1%.

Les exportacions de béns consoliden el canvi de tendència. Les exportacions nominals de mercaderies van créixer un 3,2% interanual al novembre. Així mateix, prenent la mitjana dels últims tres mesos, es manté el canvi positiu de tendència iniciat a mitjan 2014. D'altra banda, les importacions van avançar un 2,0% interanual, molt per sota del 7,7% del mes anterior. Aquest alentiment és degut a la caiguda de la factura de les importacions energètiques, un factor que impulsarà la correcció del dèficit comercial els properes mesos

Signes de millora en el sector immobiliari. La compravenda d'habitatges acumulada de 12 mesos va créixer al novembre, un 0,7% anual, el primer avanç positiu des del 3T 2013. Aquesta dada, juntament amb l'augment dels visats d'obra nova, mostra que l'activitat immobiliària comença a reanimar-se.

El procés de desapalanquejament del sector privat prossegueix lentament. El deute de les famílies i de les empreses no financeres es va reduir novament en el 3T: representa el 72,4% i el 109,7% del PIB i acumula un descens de 12 p.p. i del 24 p.p., respectivament, des del màxim assolit el 2010. Els balanços bancaris també continuen millorant, com fa palès la nova reducció de la taxa de morositat fins al 12,7% al novembre.

Compartir: