Compartir: 
La caiguda del preu del petroli es deixa sentir en l'economia espanyola, afavorint el creixement i el saldo corrent, però reduint la inflacióLa caiguda del preu del petroli es deixa sentir en l'economia espanyola, afavorint el creixement i el saldo corrent, però reduint la inflacióLa caiguda del preu del petroli es deixa sentir en l'economia espanyola, afavorint el creixement i el saldo corrent, però reduint la inflació

Sorpresa positiva del PIB en el 4T: amb un avanç del 0,7% intertrimestral, la variació interanual se situa en el 2,0% i el total anual, en l'1,4%. Encara no es disposa del detall per components, però tot apunta que el consum privat es manté com a principal motor de creixement: les vendes al detall van créixer un 6,5% interanual al desembre i la confiança del consumidor de gener mostra que aquesta tendència es manté en el 1T.

El preu del petroli pressiona l'IPC a la baixa. La inflació es va situar en el -1,4% al gener, quatre dècimes per sota del registre del desembre, a causa, sobretot, de la caiguda del preu del petroli (-17%).

El saldo per compte corrent registra un dèficit de 848 milions al novembre (acumulat de 12 mesos), la qual cosa suposa una lleu millora pel que fa al saldo de l'octubre. Aquesta millora s'ha recolzat en l'avanç del superàvit turístic, la disminució del dèficit de rendes i la caiguda del preu del petroli. Aquest últim factor seguirà donant suport, temporalment, a la millora del saldo corrent els propers mesos.

El dèficit públic, molt a prop de l'objectiu fixat per a 2014, del 5,5% del PIB. La desviació que molt probablement es produirà en el dèficit de les comunitats autònomes es compensarà amb els bons registres de l'administració central, local i de la Seguretat Social.

La recuperació del crèdit agafa impuls. En el conjunt de 2014, la nova concessió de crèdit a les llars per a l'adquisició d'habitatges va registrar un fort creixement (23,5%). També va augmentar el crèdit destinat a les pimes (8,6%). En canvi, el nou crèdit a grans empreses continua encara per sota dels nivells de 2013, en part perquè aquestes empreses prefereixen altres formes de finançament.

Compartir: