Compartir: 
L'expansió continua de la mà de la demanda interna, que hauria d'exercir, a poc a poc, pressions sobre els preusL'expansió continua de la mà de la demanda interna, que hauria d'exercir, a poc a poc, pressions sobre els preusL'expansió continua de la mà de la demanda interna, que hauria d'exercir, a poc a poc, pressions sobre els preus

El consum privat manté el bon to en el 1T. Les vendes al detall van créixer el 4,1% interanual al gener. Encara que això suposa una desacceleració respecte de l'avanç del desembre (6,1%), el registre continua sent elevat, la qual cosa indica que el consum privat continua sent un motor important de creixement del PIB en el 1T.

La moderació salarial continua. Els costos salarials es van mantenir en el 4T 2014 (0,1% intertrimestral en el 3T), segons l'índex de costos laborals harmonitzat. El nul avanç dels salaris no va suposar una pèrdua de poder adquisitiu per als consumidors, atès que la taxa d'inflació es va situar en cotes negatives. Així mateix, al febrer, els salaris pactats en conveni van augmentar un moderat 0,7% interanual, la qual cosa suggereix que la contenció salarial prosseguirà en el 1T.

La caiguda dels preus es desaccelera. Mentre que la inflació general va augmentar dues dècimes, fins al -1,1%, al febrer (per l'increment del preu del petroli), la inflació subjacent (aliena a les variacions del component energètic i dels aliments no elaborats) es va mantenir en el 0,2%, en espera que la millora de la demanda interna i la depreciació de l'euro la retornin a un camí creixent.

Senyals d'estabilització del preu de l'habitatge. L'índex de preus elaborat per l'INE, basat en els preus de transacció, va avançar el 0,3% intertrimestral en el 4T 2014, en línia amb el creixement registrat per l'índex de preus de taxació del Ministeri de Foment (0,5% intertrimestral). Totes dues dades apunten a l'estabilització del preu de l'habitatge, cosa que, juntament amb l'avanç de la demanda i la incipient recuperació de l'activitat de la construcció, augura un bon 2015 per al sector immobiliari.

Compartir: