Compartir: 
La recuperació es veu reforçada per la contenció dels costos salarials, la millora del sector exterior i el suport del sector bancariLa recuperació es veu reforçada per la contenció dels costos salarials, la millora del sector exterior i el suport del sector bancariLa recuperació es veu reforçada per la contenció dels costos salarials, la millora del sector exterior i el suport del sector bancari

La recuperació es veu reforçada per la contenció dels costos salarials, la millora del sector exterior i el suport del sector bancari

Continuen els guanys de competitivitat. En el 4T 2014, els costos salarials van augmentar el 0,4% interanual a Espanya davant l'1,1% interanual registrat a la zona de l'euro. S'espera que el diferencial dels increments salarials entre Espanya i la zona de l'euro es mantingui durant els propers trimestres, i que això permeti que la competitivitat de l'economia espanyola continuï millorant.

L'any comença amb unes exportacions una mica més febles. Al gener, les exportacions de béns es van reduir el 2,9% interanual, la qual cosa interromp (preveiem que de manera temporal) el canvi de tendència iniciat al final de 2014. Tot i així, la caiguda més pronunciada de les importacions (-3,2%) ha comportat una millora del saldo comercial al gener.

El procés d'ajust dels balanços bancaris continua progressant. Al desembre, el ritme de contracció del saldo viu de crèdit es va reduir, gràcies al bon comportament d'alguns segments, com ara el crèdit al consum i a serveis financers, que van compensar les notables caigudes que encara experimenta el crèdit a la construcció i a promotors. Al gener, les sortides netes d'actius dubtosos es van moderar en comparació amb mesos anteriors (-0,6% intermensual al gener davant el -2,2% al desembre), encara que, en el darrer any, el saldo de crèdit dubtós ha baixat el 13,0% i se situa en 171.652 milions d'euros. La taxa de morositat del sistema financer es va mantenir en el 12,5%.

Compartir: