Compartir: 
Millors perspectives de creixement a tota la zona de l'euro, especialment a Alemanya

L'OCDE millora les perspectives de creixement de la zona de l'euro fins a l'1,4% el 2015 i el 2,0% el 2016. L'organització internacional destaca la fortalesa d'Alemanya, amb creixements previstos de l'1,7% i el 2,2% per al 2015 i el 2016, respectivament. La locomotora alemanya accelerarà el seu creixement el 2015, amb el suport d'una forta demanda interna, en particular, del consum. Així mateix, els salaris haurien de continuar augmentant el 2015, gràcies als increments salarials pactats en diversos convenis col·lectius, com ara el del sindicat IG Metall (+3,4%).

Repunt de la inflació al febrer. La taxa d'inflació de la zona de l'euro es va situar en el -0,3% (-0,6% al gener). Aquest repunt també afecta la inflació subjacent, que puja una dècima fins al 0,7%, recolzada per l'evolució del preu dels serveis. Per països, destaca Itàlia, on la inflació va abandonar les cotes negatives (+0,1%).

Compartir: