Compartir: 
Als EUA, la inflació general va seguir la tendència alcista i es va situar en el 2,8% al maigAls EUA, la inflació general va seguir la tendència alcista i es va situar en el 2,8% al maig

Als EUA, la inflació general va seguir la tendència alcista i es va situar en el 2,8% al maig, 3 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Aquesta tendència tindrà certa continuïtat en els mesos de juny i juliol, especialment davant d’un efecte de base considerable, ja que aquest any no es repetirà la forta caiguda dels preus de telefonia sense fils experimentada el 2017 durant aquests mesos. Per la seva banda, la inflació subjacent, lliure de la volatilitat dels preus de l’energia i els aliments, es va situar en el 2,2%, 1 dècima per sobre de la dada del mes d’abril. Sens dubte, el dinamisme de la inflació referma la nova pujada de tipus de la Fed anunciada en la reunió de juny: +25 p. b., fins a l’interval 1,75%-2,00%. Així mateix, el quadre macroeconòmic presentat a la reunió va confirmar les bones perspectives de l’economia nord-americana a curt termini.

A la Xina, els indicadors d’activitat no satisfan les expectatives. En particular, la producció industrial va créixer al maig un 6,8% interanual, un registre notable però per sota del que esperaven els analistes. Les vendes al detall, per la seva banda, van avançar un 8,5%, la dada més baixa des de juny de 2003.

Turquia creix amb força, però no de forma sostenible. En el 1T 2018, el PIB va créixer un 7,4% interanual (similar al 7,3% en el 4T 2017). El principal suport de l’elevat ritme d’activitat és la demanda interna, que es beneficia de l’impuls del consum privat i de la inversió. Es tracta, però, d’una senda de creixement poc sostenible, ja que l’economia segueix mostrant desequilibris macroeconòmics importants: la inflació es va accelerar al maig fins al 12,1% i el dèficit per compte corrent va superar el 6% del PIB en el 1T.

Compartir: