Compartir: 
Als EUA, ritme d’activitat sostingut amb inflació contingudaAls EUA, ritme d’activitat sostingut amb inflació continguda

Als EUA, ritme d’activitat sostingut amb inflació continguda. Els primers indicadors d’activitat del 3T suggereixen que el ritme d’activitat s’està mantenint en cotes similars a les del trimestre precedent. En particular, els indicadors de consum apunten que la despesa de les llars segueix mostrant-se vigorosa, en gran mesura a causa del bon moment del mercat laboral (al juliol, es van crear 209.000 llocs de treball i la taxa d’atur es va situar en el 4,3%). Amb tot, les tensions inflacionistes es mantenen moderades (1,7% interanual al juliol, tant l’IPC general com el subjacent).

Fort creixement al Japó. En el 2T 2017, el PIB va avançar un dinàmic 1,0% intertrimestral (2,1% interanual), per sobre del 0,4% del trimestre anterior. El creixement es va recolzar en el bon to de la inversió, especialment la pública, i en l’increment del consum privat.

Xina: els indicadors d’activitat i sentiment es moderen, però mantenen el bon to. Al juliol, les exportacions van augmentar un 7,2% interanual, mentre que les importacions ho feien un 11,0%, xifres una mica inferiors a les de juny. Els indicadors d’activitat (producció industrial, vendes al detall i indicadors PMI) mostren també una tendència a un cert afebliment en l’esmentat mes de juliol. Per la seva banda, la inflació es va situar en un contingut 1,4% interanual (1,5% de juny).

Fort repunt del creixement a Rússia mentre Mèxic es desaccelera. El creixement es va situar a Rússia en el 2,5% interanual en el 2T 2017, enfront del 0,5% del trimestre anterior. Tot i que no es disposa del detall de components, la recuperació interanual del petroli és probablement una causa fonamental de l’acceleració del creixement. En canvi, Mèxic va passar de créixer un 2,8% interanual en el 1T 2017 a l’1,8% del 2T. Es constata que el país llatinoamericà comença a acusar els efectes de la persistent incertesa política, tant interna (presidencials el 2018) com externa (a l’agost han començat les transcendentals negociacions del NAFTA).

Compartir: