Sector exterior


L’automòbil, un sector clau davant un futur incert

• A Europa, el sector de l’automòbil té una contribució molt significativa a l’activitat (tant directament com per l’efecte arrossegament) i presenta una forta orientació exportadora. • Per aquest motiu, en un context de desacceleració del comerç global, el sector ha estat un llast per al creixement de la zona de l’euro en els últims trimestres (situació intensificada per les disrupcions reguladores del sector). • De cara al futur, l’imperatiu mediambiental i els problemes de pol·lució a les grans ciutats empenyen el sector cap a la substitució dels motors de...

Pàgines