Mercat de treball


Portugal: hem arribat al final de la recuperació daurada del mercat laboral?

La reducció de l’atur ha estat l’aspecte més significatiu de la recuperació de l’economia portuguesa en els últims anys, fins al punt que el nombre d’aturats és, en l’actualitat, inferior al registrat abans de la crisi financera del 2008 . 1 A més a més, cal recular fins al final del 2002 per trobar una taxa d’atur tan baixa com la registrada al segon semestre del 2018 (el 6,7%). Ateses la desacceleració de l’economia que s’espera per al 2019 i l’estabilització recent de la taxa d’atur, cal analitzar l’evolució futura...

Informe mensual - Focus

Pàgines