Mercat de treball


Recuperació de l’ocupació i creixement de l’economia portuguesa

Una de les principals característiques de la recent recuperació econòmica a Portugal ha estat l’evolució sorprenentment positiva del mercat laboral. De fet, entre el 2014 i el 2017, el nombre de llocs de treball va augmentar en més de 351.000, la qual cosa representa un creixement mitjà anual de l’1,9%, lleugerament superior a l’avanç del PIB, de l’1,8% de mitjana en el mateix període. Quins són els principals factors que contribueixen a aquesta evolució? La relació entre el PIB i l’ocupació: abans i després de la crisi Entre el 4T...

Informe mensual - Focus

Pàgines