Mercats financers


Els bancs centrals mantenen el focus en els riscos baixistes

Els bancs centrals mantenen el focus en els riscos baixistes . En la seva reunió d’abril, el BCE no va modificar els paràmetres de la seva política monetària i va centrar la seva atenció en valorar l’estat de l’economia de la zona de l’euro. Concretament, el BCE manté una visió relativament positiva, emfatitzant que la probabilitat de recessió és baixa i que la moderació del creixement respon a factors temporals i a vents de cara de naturalesa global, mentre que el mercat laboral i la demanda domèstica es mantenen dinàmics...

Pols Econòmic Setmanal

Pàgines