Política monetària


Els bancs centrals, al timó d’un entorn més volàtil

El 2018 ha estat un any intens als mercats financers: la volatilitat ha repuntat fins a nivells no vistos des del 2015, s’han produït múltiples episodis de correccions borsàries i les primes de risc (sobiranes i corporatives) han flexionat a l’alça. Aquest panorama, que contrasta amb força amb un 2017 de volatilitat molt més continguda, ha estat propiciat per l’enduriment de la política monetària global que ha liderat la Fed i que ha posat sota la lupa alguns dels focus de vulnerabilitat acumulats en els últims anys (com l’elevat nivell...

Pàgines