Política monetària


Les conseqüències del nou entorn de condicions financeres: entrem en terreny inexplorat

La política monetària a la cruïlla Tal com hem observat al primer article d’aquest Dossier, tot fa pensar que els tipus d’interès es mantindran en nivells relativament baixos en els propers anys. En aquest context, cal esperar que els bancs centrals perdin marge d’acció si continuen operant amb les eines tradicionals. De fet, diversos estudis (vegeu el primer gràfic) mostren que els tipus d’interès més baixos faran que les autoritats monetàries es topin amb el límit inferior del 0 % 1 amb molta més freqüència. Per exemple, dos macroeconomistes del...

Pàgines