Preus


Què explica la baixa inflació portuguesa?

En la primera meitat de 2018, la inflació ha registrat valors clarament inferiors als de la primera meitat del 2017: per exemple, la taxa mitjana entre el gener i el maig va ser del 0,9% el 2018, 0,8 p. p. inferior al registre del mateix període del 2017 (l’1,7%). Què explica aquesta desacceleració, especialment sorprenent quan l’economia guanya dinamisme? Una part de l’explicació és deguda a l’evolució del preu del petroli, que va créixer amb força entre els inicis del 2016 i del 2017 (al voltant del 50% entre el...

Informe mensual - Focus

Pàgines