Sector exterior


Exportacions espanyoles a l’alça: és or tot el que lluu?

Les exportacions espanyoles han estat un motor de creixement essencial en la recuperació de l’economia espanyola. Així, si el 1T 2017 el PIB en termes nominals va assolir el nivell precrisi, les exportacions de béns es van situar el 36% per damunt. No obstant això, no tot el que exportem està produït íntegrament a Espanya. És a dir, és or tot el que lluu? La integració en les cadenes globals de valor implica que una part important dels béns exportats no es produeixen domèsticament, sinó que incorporen productes que van...

Informe mensual - Focus

Pàgines