Sector exterior


Portugal: agricultura, un sector encara dual però prometedor

Hi ha senyals que suggereixen que el sector agrícola pot estar entrant en una nova fase d’expansió. En concret, s’observen canvis en l’estructura de propietat de les explotacions, en el capital humà del sector i en l’evolució de la productivitat que apunten cap a un increment del potencial de creixement del sector. Una mostra d’això ha estat la recuperació del valor afegit brut (VAB) generat per l’agri­­cul­­tura, que, el 2018, va assolir l’1,7% del VAB del conjunt de l’economia, 0,4 p. p. més que el 2011. El sector encara està...

Informe mensual - Focus

Pàgines