Sector exterior


D’enciams a cotxes: una anàlisi de la complexitat de les exportacions espanyoles

La complexitat de les exportacions a les diferents comunitats autònomes El sector exterior és un dels àmbits en què més s’aprecia la profunda transformació que ha experimentat l’economia espanyola en l’última dècada. Totes les comunitats autònomes (CA), sense excepció, han augmentat l’obertura a l’exterior, tot i que hi ha diferències regionals importants pel que fa als béns exportats. Sens dubte, la idiosincràsia de cada regió espanyola es reflecteix en l’activitat econòmica que du a terme i, també, en allò que exporta. Així, amb la finalitat de caracteritzar el tipus de...

Informe mensual - Focus

Pàgines