Sector exterior


Made in Portugal: el nou impuls exportador portuguès

En els últims anys, el sector exterior portuguès ha guanyat protagonisme. En concret, entre el 2005 i el 2017, les ex portacions han augmentat el pes sobre el PIB en 16 p. p. en termes nominals, fins a situar-se per damunt del 40% del PIB. Així mateix, les exportacions han jugat un paper clau en la recuperació de l’economia lusitana. Des del 2010, han estat el component de demanda més dinàmic, amb un ritme d’avanç del 6,2% anual de mitjana. Per aquest motiu, és important analitzar fins a quin punt...

Pàgines