Compartir: 
Balanç agredolç del tancament del 1TBalanç agredolç del tancament del 1TBalanç agredolç del tancament del 1T

Els indicadors d'activitat perden empenta al març. L'avanç de l'índex de la xifra de negocis del sector serveis continua sent robust (4,2% interanual al març, 3,9% la mitjana mòbil dels últims tres mesos). En canvi, els indicadors de la indústria van desaccelerar, tant la xifra de negocis com l'entrada de comandes al sector.

Desacceleració del comerç exterior al març. Les exportacions de béns van avançar un lleuger 0,2% interanual (en l'acumulat de tres mesos) i les importacions van recular el 0,7%. Part d'aquesta desacceleració és deguda al fet que enguany la Setmana Santa va caure íntegrament al març, perquè, en termes desestacionalitzats, les exportacions van créixer l'1,6% interanual.

La Comissió Europea relaxa el camí de consolidació del dèficit públic, del 5,0% del PIB el 2015 al 3,7% del PIB el 2016 (anterior: 2,8%) i al 2,5% en 2017 (anterior: 1,4%), i concedeix, així doncs, un any de pròrroga per a la correcció del dèficit públic. La importància de continuar amb els esforços de consolidació fiscal es posa de manifest en els nivells de deute públic, que van superar el 100% del PIB en el 1T 2015.

La taxa de morositat baixa per sota del 10%. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al març fins als 129.222 milions d'euros i acumula un retrocés del 34% des del nivell màxim assolit al gener del 2014. En consonància, la taxa de morositat va prosseguir la tendència descendent i es va situar per sota del 10% per primera vegada en quatre anys. En els pròxims mesos, la millora de l'economia continuarà afavorint la reducció de la taxa. 

Compartir: