Compartir: 
Balanç molt positiu dels primers mesos de l'anyBalanç molt positiu dels primers mesos de l'anyBalanç molt positiu dels primers mesos de l'any

La demanda interna impulsa la recuperació de l'economia espanyola en el 1T. El ritme de creixement es va accelerar fins al 0,9% intertrimestral en el 1T, dues dècimes més que en el 4T 2014 (2,7% interanual). La demanda interna va continuar contribuint de manera decisiva a l'avanç, però la composició és una mica diferent de la del trimestre anterior: el consum privat perd força, mentre que el consum públic creix de forma notable després de l'important ajust del 4T 2014. D'altra banda, la demanda externa redueix en termes interanuals l'aportació negativa al creixement interanual del PIB (-0,3 p. p. davant els -0,7 p. p. en el 4T 2014), com a resultat de la bona evolució de les exportacions i d'un creixement de les importacions menor del que s'esperava.

La caiguda de l'IPC se suavitza per quart mes consecutiu. La inflació va avançar quatre dècimes fins al -0,2% al maig (-0,6% l'abril), impulsada, sobretot, per l'augment del preu dels carburants i dels aliments. Esperem que els preus vagin recuperant terreny en els propers mesos, empesos tant per l'increment del preu del petroli com per l'avanç gradual de la inflació subjacent, que es veurà recolzada per la força de la demanda interna i per la depreciació de l'euro.

L'execució pressupostària de l'Estat se situa en el -1,1% a l'abril, tres dècimes per sota del registre del mateix període de 2014. El lleu avanç se sustenta més en la vigorosa recuperació que en un augment dels esforços de consolidació fiscal. En aquest sentit, el compliment de l'objectiu de dèficit per al conjunt de 2015 no està assegurat.

La millora del saldo per compte corrent continua. Al març, segons l'estimació preliminar del BdE, el saldo per compte corrent va registrar un superàvit de 10.654 milions d'euros (en termes acumulats de 12 mesos). Això suposa una millora d'una mica més de 2.000 milions respecte al superàvit assolit al final de 2014. L'avanç ha estat conseqüència de l'ampliació del superàvit de béns i de serveis, gràcies a la major empenta de les exportacions i a l'alentiment de les importacions per la caiguda del preu del petroli.

Compartir: