Compartir: 
Bon balanç dels indicadors d'activitat econòmica en el 3TBon balanç dels indicadors d'activitat econòmica en el 3TBon balanç dels indicadors d'activitat econòmica en el 3T

L'índex de producció industrial va avançar el 5,2% interanual al juliol, i amb això consolida la tendència positiva iniciada al principi de l'any. La bona evolució dels béns d'equip (10,2% interanual) i de la producció de béns de consum duradors (3,8% interanual) indica que el creixement en el 3T continua recolzant-se en el consum privat i en la inversió empresarial, seguint un patró similar al de trimestres precedents.

La contenció salarial continua. Els costos salarials per hora van caure el 0,1% intertrimestral en el 2T 2015, després del repunt del 0,8% en el 1T per la devolució del 25% de la paga extra de 2012 als empleats públics. En el 4T, els salaris tornaran a pujar per damunt de la seva sendera actual, atès que es restituirà el 26,23% d'aquesta paga. El mateix succeirà el 2016, quan es retorni prop del 50% restant. Més enllà d'aquests efectes temporals, s'espera que la moderació salarial es mantingui.

La inflació subjacent va recular una dècima (del 0,8% al 0,7%) a l'agost a causa, sobretot, de la davallada del preu del transport, molt lligat a l'evolució del preu del petroli. D'altra banda, l'índex general de preus va recular el 0,4% interanual, cinc dècimes per sota del registre del juliol. El nou escenari del preu del cru fa pressentir que la inflació general serà inferior al que s'esperava.

La recuperació del mercat immobiliari guanya intensitat. El ritme de creixement de les compravendes d'habitatges va augmentar al juliol fins al 10,9% (dades acumulades de 12 mesos). Així mateix, l'índex de preus de l'habitatge que elabora l'INE basant-se en dades de transacció va registrar un notable avanç en el 2T (4,2% intertrimestral), la qual cosa va situar la taxa de creixement interanual en el 4,0%. Aquestes xifres confirmen la recuperació del sector, encara que preveiem que serà molt desigual en funció de la zona.

Compartir: