Compartir: 
Bones perspectives econòmiques en el 2T

L'índex de sentiment econòmic continua estable el maig en el conjunt de la zona euro. Malgrat que la valoració per països és positiva, destaca la divergència entre Alemanya i França. Mentre que, des de mitjan 2013, la primera es manté per damunt de la mitjana de llarg termini (100 punts), França encara no ha assolit aquest nivell, la qual cosa posa de relleu la importància que França acceleri l'agenda de reformes estructurals.

Compartir: