Compartir: 
Continua la bona marxa de l’economia europea, tot i la incertesa políticaContinua la bona marxa de l’economia europea, tot i la incertesa política

L’activitat mostra un to sòlid en el 1T. L’índex de sentiment empresarial compost (PMI) per a la zona de l’euro es va situar en els 56,0 punts al febrer, el nivell més alt des d’abril de 2011, en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Per països, l’augment va ser liderat per França, amb un PMI compost que va arribar als 56,2 punts (54,1 el mes anterior). També va destacar el bon registre d’Alemanya, que va pujar fins als 56,1 punts (54,8 al gener).

La confiança del consumidor es manté en nivells alts. Al febrer, l’índex de confiança del consumidor per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els –6,2 punts, un registre una mica inferior al del gener (–4,9) però molt per sobre del nivell mitjà de 2016 (–7,7). Així, la bona evolució d’aquest índex se suma a la millora experimentada per altres indicadors d’activitat en els últims mesos, que apunten a una acceleració del ritme de creixement a la zona de l’euro en el primer trimestre de 2017.

 

Compartir: