Compartir: 
Continua la recuperació en la zona de l'euro a l'espera de la resolució de la crisi grega

L'evolució dels costos salarials reflecteix la diferent situació del mercat laboral entre països. A Alemanya, on l'economia està a prop de la plena ocupació, s'observen increments salarials significatius (del 2,9% interanual en l'1T). A la resta de països els augments són més moderats, d'acord amb una major taxa de desocupació. D'altra banda, l'ocupació va seguir el lent camí de recuperació en la zona de l'euro, amb un augment del 0,1% intertrimestral en l'1T 2015 (0,1% en el 4T). Tenint en compte les dades d'expectatives de creació de llocs de treball, la millora de l'ocupació hauria d'accelerar-se lleugerament en el 2T.

El sector exterior guanya impuls. Les exportacions de béns de la zona de l'euro a la resta del món van augmentar l'abril un 7,4% interanual, mentre que les importacions es van mantenir estables (-0,1% interanual). Així, el saldo de la balança comercial entre gener i abril es va situar un 69% per damunt del registre assolit un any abans.

Compartir: