Compartir: 
Continuen les bones dades per a l'economia espanyolaContinuen les bones dades per a l'economia espanyolaContinuen les bones dades per a l'economia espanyola

Els índexs PMI continuen assenyalant el bon to de l'activitat espanyola. El PMI de manufactures va baixar lleugerament a l'agost, tot i que encara se situa en nivells clarament expansius (52,3 punts). El seu homòleg de serveis es va mantenir pràcticament pla, en els 59,6 punts, recolzat altra vegada pel bon ritme de creixement de les noves comandes. Aquest component, en canvi, va perdre una mica de força en el sector manufacturer.

La recuperació del mercat laboral prossegueix a l'agost, però perd una mica d'empenta. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure lleument en termes desestacionalitzats. Tot i així, el ritme de creació de llocs de treball en termes interanuals continua sent alt (3,2%). Gran part de la davallada és deguda a l'empitjorament del comportament de l'ocupació de l'Administració, després d'un primer semestre de forts increments. El dinamisme d'altres branques dóna confiança que la millora de l'ocupació prosseguirà en la segona meitat de l'any.

El saldo per compte corrent continua millorant. Segons les dades del BdE, el saldo per compte corrent acumulava un superàvit de 12.465 milions d'euros el juny (en termes acumulats de 12 mesos), fet que suposa una millora d'una mica més de 4.000 milions respecte del superàvit assolit el desembre de 2014. Això és degut, en gran part, al menor dèficit del saldo de rendes.

La recuperació econòmica impulsa la millora de l'execució pressupostària. El dèficit de l'Estat acumulat fins al juliol va ser del 2,4% del PIB, sis dècimes per sota del valor registrat el 2014. Tanmateix, després de les últimes mesures aprovades, es requerirà una estricta execució de la despesa per complir l'objectiu de dèficit marcat (2,9% del PIB). 

Compartir: