Compartir: 
Creixement robust sense pressions inflacionistesCreixement robust sense pressions inflacionistes

El ritme de creixement es va mantenir en el 4T. Segons el que s'esperava, el PIB va créixer el 0,8% intertrimestral en el 4T, de manera que el còmput anual se situa en el 3,2%. Les vendes al detall del desembre corroboren que el consum privat continua sent fort, recolzat en el dinamisme del mercat laboral. De cara al 2016, preveiem una lleugera desacceleració del ritme de creixement, fins al 2,8%, a mesura que alguns factors de suport perdin força (política fiscal menys expansiva, recuperació del preu del petroli).

La creació d'ocupació va ser robusta en el 4T, amb una variació trimestral del 0,7% (0,6% en el 3T) en termes desestacionalitzats. La bona evolució del sector privat ha permès que la taxa de creació d'ocupació no baixés del 3,0% en la segona meitat de l'any, un ritme superior que el que s'esperava fa uns mesos. Aquest augment de l'ocupació i la caiguda imprevista de la població activa han suposat una reducció de 3 dècimes de la taxa d'atur, fins al 20,9%.

La inflació recula 3 dècimes, fins al -0,3%, al gener, tot i que prevèiem una lleugera pujada. Aquesta caiguda es deu principalment a la davallada dels preus de l'electricitat i de l'energia. De cara als pròxims mesos, esperem que la inflació reprengui la sendera de recuperació moderada.

El sector turístic impulsa el sector exterior. El superàvit per compte corrent es va reduir lleugerament al novembre fins a l'1,5% del PIB (acum. 12 mesos). El pitjor comportament de la balança comercial i del saldo de rendes es va compensar en part per un major superàvit de turisme. La xifra rècord de 68,1 milions de turistes que van arribar a Espanya el 2015, un 4,9% més que el 2014, reforcen aquesta visió.

Probable desviació de l'objectiu de dèficit públic el 2015. El dèficit públic consolidat fins al novembre (excloses les corporacions locals) es va situar en el 3,9% del PIB (un ajust de 0,5 p. p. respecte del registre del novembre de 2014, i l'ajust per arribar a l'objectiu de dèficit és de 2 p. p.).

Compartir: