Compartir: 
Creixement significatiu de la Xina mentre continua la recuperació de la inflació nord-americanaCreixement significatiu de la Xina mentre continua la recuperació de la inflació nord-americana

El PIB de la Xina va avançar considerablement en el 3T 2016. L’economia xinesa va créixer un 6,7% interanual en el 3T, el mateix ritme que en el 1S 2016 i lleugerament per sobre de les nostres previsions i de les del consens. Així mateix, els indicadors d’activitat de setembre es van mantenir dinàmics. D’aquesta manera, les vendes al detall van avançar un notable 10,7% interanual, l’augment més elevat de l’any, mentre que la producció industrial va créixer un 6,1%, a penes 2 dècimes menys que a l’agost.

La inflació als EUA es va situar en l’1,5% al setembre, 4 dècimes per sobre del registre del mes anterior. La dada suposa el major avanç interanual de l’IPC des d’octubre de 2014 i confirma que la inflació continua recuperant-se segons el guió previst. Per components, va destacar el notable avanç del component energètic, que va créixer un 2,9% intermensual. També va sobresortir el creixement dels lloguers imputats (que representen un terç de la cistella de l’IPC). Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir pràcticament estable en un sòlid 2,2%. En aquest context, l’estudi de camp elaborat regularment per la Fed (Beige Book) avala la continuïtat de l’expansió nord-americana i aclareix alguns dels dubtes que havien sorgit recentment sobre la seva capacitat d’avanç.

Compartir: