Compartir: 

Una bona part de les decisions que afecten les empreses es generen, es discuteixen i s'acorden a Brussel·les. Els Estats nacionals han cedit competències a les institucions supranacionals en molts camps. Si es pretén conèixer quin és l'entorn legal i administratiu d'un sector o activitat econòmica i quins són el canvis que s'adoptaran en un futur pròxim, no hi ha més remei que saber-se'n sortir amb desimboltura pel món de comitès, comissions, grups i associacions que pul·lulen per la capital belga. Les nostres empreses no en tenen prou amb ser productives i eficients, sinó que necessiten conèixer i saber-se moure àgilment en una administració comunitària tan diferent de la nacional.

En aquesta monografia el lector coneixerà qui són els interlocutors de l'empresa en assumptes comunitaris i quins processos de presa de decisions se segueixen a la Unió. A continuació s'explica el funcionament del mercat interior i els programes que la Unió Europea ha establert per ajudar les empreses europees a aprofitar el potencial que ofereix aquesta àrea comercial integrada. També es revisen la política de defensa de la competència, les relacions comercials de la Unió amb els països tercers i el mercat interior. Un annex recull els principals punts d'informació comunitària que poden interessar empreses i ciutadans.

Robin Pedler és professor de Templeton, la facultat de la Universitat d'Oxford especialitzada en estudis de Gestió Empresarial, a més de director acadèmic de l'European Centre for Public Affairs de Brusselles. En qualitat de consultor i assessor d'empresaris i de governs és un excel·lent coneixedor tant de les necessitats del món empresarial com de les complexitats de la construcció europea.

Compartir: