Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

La creixent integració i interdependència de l'economia mundial és un dels fenòmens més característics del nostre temps. La liberalització del comerç internacional constitueix un pilar d'aquest procés, i l'Organització Mundial del Comerç (OMC) és l'encarregada d'impulsarlo i d'estimular-lo. Es tracta d'una organització hereva de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT, en sigles angleses), creat a finals dels anys quaranta i que formava part de l'edifici institucional mundial, juntament amb el Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.

Aquest estudi, desenvolupat per Montserrat Millet, professora titular de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, proporciona informació exhaustiva sobre les causes del procés de liberalització del comerç internacional, sobre els antecedents de la situació actual, des dels acords del GATT fins als canvis que van conduir a la creació de l'OMC l'1 de gener de 1995, i sobre tots els aspectes relacionats amb el comerç internacional, com els aranzels i les normes que s'apliquen a les mercaderies en la frontera, les normes de política comercial, els acords específics sobre comerç agrícola, tèxtil i serveis, les inversions directes, la propietat intel·lectual i els acords plurilaterals, entre d'altres. L'autora aborda els problemes tant des de la perspectiva dels països desenvolupats com des de la dels països en vies de desenvolupament i planteja els nous temes de debat, com la incorporació a les regulacions de l'OMC sobre la relació entre comerç internacional i medi ambient, el reconeixement dels drets laborals o les normes associades a la competència.

Compartir: