Compartir: 
Els EUA avancen en un entorn laboral que millora i el PIB de l'Índia presenta un creixement significatiuEls EUA avancen en un entorn laboral que millora i el PIB de l'Índia presenta un creixement significatiu

Als EUA, els indicadors d'activitat apunten a avanços importants del PIB en el 2T. Així, l'índex de sentiment empresarial (ISM) de manufactures va pujar fins als 52,8 punts al maig, la qual cosa, amb una perspectiva històrica, correspon a un creixement del PIB al voltant del 3%. Així mateix, el seu homòleg en serveis es va situar en els 55,7 punts, la qual cosa indica avanços superiors al 3%.

Prossegueix la millora del mercat laboral als EUA. Al maig es van crear 280.000 llocs de treball, de nou per damunt dels 200.000 que indiquen un mercat fort. La taxa d'atur va seguir pràcticament plana en un moderat 5,5%, com la taxa d'activitat, en el 62,9%, lluny encara del 66,0% de 2007. Aquest matís explica, en part, la moderació salarial que s'observa (del 2,3% interanual el maig).

El PIB de l'Índia va créixer un 7,5% interanual en el 1T 2015, la qual cosa deixa el còmput anual (per a l'any fiscal) en el 7,3%. La bona dada queda una mica enfosquida per la significativa revisió a la baixa de l'avanç del PIB del 4T 2014 (del 7,5% al 6,6 %) i per l'alentiment d'alguns indicadors d'activitat. Davant aquesta relativa debilitat i la moderada inflació, el Banc Central ha tornat a retallar el tipus d'interès en 25 p. b., fins al 7,25%. Al contrari, el Banc Central del Brasil va pujar el tipus de referència fins al 13,75% (50 p. b.), en resposta a les difícils perspectives inflacionistes (8,2% l'abril).

Compartir: