Compartir: 
L'apetència pel risc pren impuls de la mà de les paraules de Mario DraghiL'apetència pel risc pren impuls de la mà de les paraules de Mario Draghi

El BCE eleva el to acomodatici dels seus missatges i anticipa més estímuls monetaris al desembre. A l'última reunió, el Consell de Govern del BC va mostrar una clara disposició a posar en marxa mesures expansives addicionals i va assenyalar que podrien anunciar-se en la reunió del 3 de desembre. Tot i que els mercats contemplaven que Draghi exhibiria un discurs clarament acomodatici, la contundència i la concreció van sorprendre. En primer lloc, perquè Draghi va indicar que una nova rebaixa de la remuneració de la facilitat de dipòsit és una alternativa que torna a ser sobre la taula, un any després que afirmés que s'havia "assolit de facto" el límit inferior dels tipus oficials. En segon lloc, a causa de l'elevat grau de senyalització que va destil·lar al llarg de tota la roda de premsa. En aquest sentit, va evocar al seu predecessor al càrrec, Jean-Claude Trichet, en encunyar el terme "vigilant" per fer referència a la postura actual del BCE pel que fa als riscos de l'escenari macroeconòmic. Riscos que romanen esbiaixats a la baixa a causa, fonamentalment, dels senyals de debilitat de l'economia xinesa, a la davallada del preu del petroli i a l'enduriment de les condicions financeres (principalment, via el tipus de canvi). Els missatges del mandatari europeu han tingut una acollida molt favorable a les borses internacionals. D'altra banda, les rendibilitats dels bons sobirans de la zona de l'euro van reaccionar amb marcats descensos i l'euro es va debilitar el 2% davant el dòlar i es va situar al voltant dels 1,11 dòlars.

La Xina torna a retallar els tipus d'interès quatre dies després de la dada de creixement del 3T. El banc central va rebaixar en 25 p. b. el tipus d'interès de referència (fins al 4,35%), la cinquena rebaixa del començament d'any ençà. També va retallar el coeficient de caixa en 50 p. b. (fins al 17,5% per a la major part de grans bancs). En paral·lel, l'autoritat monetària va anunciar la suspensió del límit sobre la remuneració dels dipòsits bancaris. 

Compartir: