Compartir: 
El BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euroEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euroEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euroEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro

El BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro. La institució va revisar a la baixa les previsions de creixement de la zona de l’euro per al 2018 en 0,3 p. p., fins al 2,1% (i va mantenir les de 2019 en l’1,9%), com a resultat de l’alentiment de l’activitat observada a l’inici d’any. Amb tot, el BCE preveu que l’àrea continuï creixent per damunt del seu potencial. D’altra banda, el BCE va revisar a l’alça les previsions d’inflació per al 2018 i 2019 (de l’1,4% a l’1,7% en els dos casos), a causa, principalment, de la pujada del preu del petroli.

Els salaris de la zona de l’euro continuen recuperant-se. Els costos salarials per hora en el conjunt de la zona de l’euro van créixer un 1,8% interanual en el 1T 2018, 2 dècimes per sobre del registre del trimestre anterior. Per països, va destacar el creixement dels costos salarials a Alemanya (2,1% interanual) i Espanya (1,6%), mentre que a Itàlia els salaris van registrar un creixement més feble (del 0,1% interanual). Per la seva banda, a Portugal, els costos salarials van disminuir un 1,5% interanual. Amb tot, el cas portuguès es deu a efectes de base associats amb el cobrament de la paga extra de 2017.

Economia portuguesa

L’indicador coincident de l’activitat econòmica es modera. Així, al maig, l’indicador del Banc de Portugal va avançar un 2,0% interanual, un ritme menor que en mesos anteriors. Amb tot, l’indicador es manté en nivells elevats, de manera que s’espera que l’economia continuï creixent a un ritme considerable.

La nova producció de crèdit al sector privat manté la trajectòria de recuperació en els primers quatre mesos de l’any. La nova concessió de crèdit per a la compra d’habitatge va augmentar un 30,3% interanual a l’abril (acumulat de l’any), un increment significatiu. Així mateix, el nou crèdit al consum va créixer un 17,4% interanual i en empreses, un 15,5% (4,4% per a les pimes i 33,6% per a les grans empreses), fet que reflecteix la recuperació de la demanda interna .

El turisme continua avançant amb solidesa. En concret, l’entrada de turistes estrangers va arribar als 3,2 milions en l’acumulat de gener a abril, fet que representa un increment del 3,6% interanual. Aquesta bona evolució es va veure reflectida en els ingressos turístics, que van augmentar un 9,5% interanual. Per país emissor, van destacar els turistes procedents d’Espanya (un 14,1% del total de turistes) i el Regne Unit (13,5%), que van seguir copant les dues primeres posicions. Així mateix, també va ser remarcable l’augment de turistes procedents del Brasil i dels EUA.

Compartir: