Compartir: 
El BCE roman en mode espera… El BCE roman en mode espera…

…i ajorna fins al desembre la decisió sobre el programa d’expansió monetària (QE). El Consell de Govern (CG) va decidir mantenir els paràmetres de política monetària deixant sense canvis el tipus refi (0,0%), la taxa de la facilitat marginal de crèdit (0,25%) i la remuneració de la facilitat de dipòsit (–0,4%). En qualsevol cas, l’atenció dels inversors se centrava en el programa de compra de deute, respecte al qual Draghi va declarar que el CG no havia debatut una eventual ampliació, però que seguia avaluant les opcions que asseguressin una implementació apropiada fins al març de 2017, o fins a més endavant si fos necessari. Els mercats van interpretar això com una possible pròrroga del programa i les borses europees van tancar a l’alça liderades pel sector financer.

Malgrat les pujades recents, els mercats segueixen pendents dels principals riscos a curt termini, com reflecteixen les majors tinences d’efectiu dels fons d’inversió i el menor pes de la renda variable en les carteres dels inversors institucionals. La sensibilitat de mercat als riscos polítics continua adquirint envergadura davant la proximitat d’alguns esdeveniments (eleccions als EUA, referèndum a Itàlia, brexit). Així mateix, es manté en el radar l’evolució del mercat de bons, amb valoracions històricament altes. Aquesta setmana la nota positiva l’han aportat els resultats empresarials, amb el sector financer com a principal protagonista, i la revisió a l’alça de les estimacions de beneficis en emergents.

L’agència de qualificació creditícia DBRS manté el ràting de Portugal a “grau d’inversió”, el que permetrà que el país continuï beneficiant-se de l’accés al programa de compra de bons del BCE.

Compartir: