Compartir: 
El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2018El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2018El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2018

El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2018. Els comptes contemplen un creixement del PIB del 2,7% i un conjunt de mesures fiscals (rebaixa de l’IRPF per a les rendes més baixes, pujada de les pensions mínimes i de viudetat, i millores salarials als funcionaris, entre d’altres). Així i tot, queda pendent la seva tramitació parlamentària.

El dèficit públic va disminuir fins al 3,1% del PIB el 2017, complint l’objectiu d’estabilitat acordat amb la Comissió Europea. Això representa una reducció d’1,2 p. p. respecte al registre del 2016. Per administracions, tant les comunitats autònomes com les corporacions locals van aconseguir complir el seu objectiu d’estabilitat. No obstant això, l’Administració central i la Seguretat Social van continuar registrant un dèficit pressupostari notable (–1,9% del PIB i –1,5% del PIB, respectivament).

La inflació va pujar 1 dècima al març, fins a l’1,2%. Tot i que encara no es coneix el desglossament per components, el lleuger increment dels preus s’explicaria, en gran mesura, per l’efecte calendari de la Setmana Santa, que enguany va caure gairebé íntegrament al març i l’any passat va ser a l’abril. En aquest sentit, la inflació es moderarà en el mes d’abril, precisament per l’efecte de la Setmana Santa esmentat. A partir del maig, preveiem que la inflació evolucionarà moderadament a l’alça impulsada pel preu del petroli i una recuperació gradual dels components subjacents.

La taxa d’estalvi de les llars continua baixant. En concret, l’any passat les llars van estalviar només un 5,7% de la seva renda bruta disponible (7,7% el 2016) a causa d’un avanç més vigorós del consum (4,2% interanual) que de la renda bruta disponible de les llars (2,0% interanual).

La concessió de crèdit va seguir evolucionant favorablement al febrer. En particular, les noves operacions per al consum i per a la compra d’habitatge van avançar amb força: 17% i 16,54% interanual (acumulat de l’any), respectivament. Pel que fa a les empreses, les últimes dades de nova producció també mostren una recuperació notable, tant dels crèdits a pimes (17,4% interanual, acumulat en l’any) com a grans empreses (12,7%).

Compartir: