Compartir: 
El Consell Europeu se centra en la immigració i posposa avançar en la reforma de la zona de l’euroEl Consell Europeu se centra en la immigració i posposa avançar en la reforma de la zona de l’euroEl Consell Europeu se centra en la immigració i posposa avançar en la reforma de la zona de l’euroEl Consell Europeu se centra en la immigració i posposa avançar en la reforma de la zona de l’euro

El Consell Europeu se centra en la immigració i posposa avançar en la reforma de la zona de l’euro. En particular, es va acordar un pla comú per gestionar la crisi migratòria de la UE, a través d'una major cooperació amb països d'origen i trànsit, i mesures per limitar el moviment d'immigrants dins de la UE. També es va aprovar que el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) assumeixi la tasca de rescat de bancs a través del Fons Comú de Resolució, mentre que la seva transformació en un Fons Monetari Europeu es va posposar fins al desembre de 2018. D'altra banda, i malgrat l'acord preliminar entre Macron i Merkel, no es va aprovar la creació d'un pressupost per a la zona de l’euro. En conjunt, el resultat del Consell suposa un pas endavant, encara que petit, cap a una major integració europea.

El clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevats. Concretament, l’índex de sentiment econòmic (ESI) per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els 112,5 punts en el 2T 2018, un registre inferior al del trimestre anterior (114,0), però per sobre de la mitjana de 2017 (110,7 punts). Aquesta dada suggereix que el creixement de l’activitat de la zona de l’euro es mantindrà en cotes elevades en el 2T.

La inflació a la zona de l’euro augmenta lleugerament al juny, fins al 2,0%, 1 dècima per sobre del registre del mes anterior. Aquest augment es va deure, principalment, a la pressió que el preu del petroli va exercir sobre el component energètic, que va registrar un creixement del 8,0% interanual (6,1% al maig). Per la seva banda, la inflació subjacent va disminuir al juny i es va situar en l’1,2% (1,3% al maig), a causa del menor augment del preu dels serveis. Per països, la inflació general (no harmonitzada) va pujar 2 dècimes a Espanya, fins al 2,3% interanual, i 6 dècimes a Portugal, fins a l’1,6%. De cara als propers mesos, preveiem que el preu del cru seguirà pressionant la inflació a l’alça.

Economia portuguesa

El mercat de treball va mantenir una evolució positiva al maig. El nombre d’empleats va augmentar en 105.500 respecte al maig de 2017 (+2,3% interanual), per a un total de 4,78 milions de treballadors. Per la seva banda, la taxa d’atur es va situar en el 7,3%, fet que suposa una reducció d’1,9 p. p. respecte a un any abans, i el nivell més baix des d’abril de 2004.

Empitjorament temporal del saldo fiscal. El dèficit fiscal es va situar en 2.200 milions d’euros en l’acumulat de gener a maig (2,7% del PIB), el que representa un deteriorament de 1.600 milions respecte al maig de 2017. L’esmentat deteriorament, però, és temporal i es va deure a una disminució dels ingressos tributaris per un canvi en el calendari de la liquidació i del reemborsament d’alguns impostos. Els ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social i impostos indirectes, no afectats per aquest canvi de data, van seguir evolucionant molt positivament. En aquest sentit, s’espera que els comptes públics continuïn millorant en els propers mesos, per la desaparició d’aquest efecte temporal i, sobretot, pel bon ritme de creixement econòmic que s’espera que mantingui l’economia.

Els indicadors econòmics continuen avalant la bona marxa de l’activitat. En concret, l’indicador de confiança dels consumidors es va mantenir en un nivell elevat, tot i la lleu caiguda mensual. Cal no oblidar que, al maig, l’indicador es va situar en el màxim des de l’inici de la sèrie (al novembre de 1997). El suau deteriorament mensual es va deure a una lleugerament pitjor avaluació de les perspectives econòmiques i de l’estalvi. Per la seva banda, l’indicador del clima econòmic va augmentar un 2,4% interanual (2,3% al maig), davant la millora del sector de la construcció i els serveis, i tot i el debilitament del comerç minorista i la indústria.

Compartir: