Compartir: 
El consum de les llars empeny l’avanç de l’activitat

El consum de les llars empeny l’avanç de l’activitat. Al febrer, les vendes al detall de la zona de l’euro van augmentar un 1,8% en termes interanuals, la qual cosa va suposar una lleugera acceleració respecte als dos mesos anteriors (1,6% al gener i 1,4% al desembre). Per països, van destacar les bones xifres d’Alemanya (1,6%) i França (2,8%). El bon to del consum privat és un element que atorga solidesa a la recuperació de la zona de l’euro, un patró que es mantindrà en els propers mesos recolzat per la millora del mercat laboral i unes condicions financeres acomodatícies.

L’atur se situa en mínims des del 2009. Al febrer, la taxa d’atur del conjunt de la zona de l’euro es va situar en el 9,5% i acumula una disminució de 0,8 p. p. en els últims 12 mesos. Per països, va destacar la forta reducció de l’atur a Alemanya (del 4,3% al febrer del 2016 al 3,9% al febrer del 2017) enfront de les més modestes a França (del 10,2% al febrer del 2016 al 10,0% al febrer del 2017) i Itàlia (de l’11,7% al febrer del 2016 a l’11,5% al febrer del 2017). Això, malgrat que l’economia alemanya es troba ja molt a prop de la plena ocupació. Per la seva banda, a Espanya i Portugal l’atur es va reduir en més de 2 p. p. en els últims 12 mesos, fins al 18,0% i el 10,0%, respectivament.

Compartir: