Compartir: 
El consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugerament

El consum privat a la zona de l’euro es modera lleugerament. En particular, les vendes al detall van avançar un 1,2% interanual al maig, un ritme inferior al del mes anterior (1,7%) i a la mitjana del 1T (1,6%). Tot i aquesta desacceleració, les perspectives de consum a la zona de l’euro es mantenen positives, refermades en l’elevat nivell de confiança del consumidor i la bona evolució del mercat de treball (vegeu la notícia següent).

L’atur a la zona de l’euro repeteix el bon registre d’abril. Així, la taxa d’atur es va mantenir en el 8,4% al maig, 8 dècimes per sota del registre del maig del 2017 i el nivell més baix des del desembre del 2008. El descens respecte a un any abans, encara que generalitzat per països, va ser especialment rellevant a Portugal (del 9,2% al 7,3%) i a Espanya (del 17,3% al 15,8%).

Economia portuguesa

Empitjorament temporal del deute públic al maig. En concret, l’estoc de deute públic (segons el criteri de Maastricht) va augmentar fins als 250.313 milions d’euros, equivalent al 128,6%, del PIB, +2,2 p. p. pel que fa al 1T 2018. Aquest augment, però, reflecteix decisions de gestió corrent del deute pel Tresor, que va aprofitar el bon moment del mercat per emetre deute i fer front a l’amortització de 6.600 milions de bons i obligacions (al voltant del 3,3% del PIB) que es va produir al juny.

El saldo de crèdit dubtós continua caient. En el 1T 2018, aquest es va situar en els 35.300 milions d’euros, 1.700 milions menys que en el 4T 2017 i 15.000 milions d’euros per sota del pic observat en el 2T 2016. La millora observada va reflectir, essencialment, la caiguda de 1.400 milions d’euros en el segment de les empreses no financeres. Per la seva banda, la taxa de morositat va baixar en 0,3 p. p., fins a situar-se en el 13,0% en el 1T. També, en el 1T 2018, es va produir un augment de la ràtio de cobertura dels crèdits dubtosos, que es va situar en el 51,2%, 1,8 p. p. per sobre del trimestre anterior.

Compartir: