Compartir: 
El consum privat apuntala la recuperació de la zona de l'euro

El creixement del PIB de la zona de l'euro va ser del 0,6% intertrimestral en el 1T 2016, una mica per damunt del registre del 4T 2015 (0,4%). Totes dues dades van ser revisades una dècima a l'alça per l'oficina estadística europea. La demanda interna va continuar sent la principal contribuïdora al creixement econòmic (+0,7 p. p.), en particular, gràcies al consum privat (+0,3 p. p.), l'aportació del qual va augmentar. El consum públic i la inversió van contribuir, respectivament, amb +0,1 p. p. i +0,2 p. p. i, juntament amb el consum privat, es probable que siguin els pilars de creixement de la zona de l'euro en els propers mesos. D'altra banda, la demanda externa va reduir la seva contribució negativa al creixement en el 1T (-0,1 p. p.), a causa, sobretot, del menor avanç de les importacions respecte de les exportacions. Esperem que la contribució del sector exterior augmenti de manera gradual, gràcies a una propera depreciació de l'euro, com a conseqüència d'una accentuació de la disparitat de polítiques monetàries entre la Fed i el BCE.

Compartir: