Compartir: 
El context econòmic és molt favorable, però les finances públiques continuen sent la tasca pendentEl context econòmic és molt favorable, però les finances públiques continuen sent la tasca pendent

Es confirma la recuperació de la inflació, amb una pujada de 5 dècimes fins al 0,7% a l’octubre, a causa de l’augment del preu dels carburants i d’un menor descens del de l’electricitat. Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir en el 0,8%. L’efecte esglaó del petroli i el dinamisme del consum faran que la tendència alcista continuï en els pròxims mesos.

El deute de les Administracions públiques arriba al 100,1% del PIB en el 3T. En aquest context d’elevat nivell de deute públic, la Comissió Europea va emetre la seva opinió sobre els pressupostos públics per al 2017 i va demanar més mesures d’ajust que permetin complir l’objectiu de dèficit acordat (3,1% del PIB). La Comissió va valorar positivament les mesures d’ajust preses, per la qual cosa va decidir no suspendre els fons estructurals assignats per al 2017 per l’incompliment de l’objectiu de dèficit el 2015.

La taxa de morositat baixa 2 dècimes fins al 9,2%. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al setembre fins als 117.717 milions d’euros i acumula un retrocés del 40% des del nivell màxim assolit al gener de 2014. D’acord amb això, la taxa de morositat va seguir descendint, una tendència que esperem que continuï els propers mesos gràcies a la millora de l’activitat econòmica i a la venda de carteres d’actius dubtosos.

Compartir: