Compartir: 
El creixement s'accelera a la zona de l'euro, encara que amb la incògnita grega a l'horitzó

La recuperació s'estén per la zona de l'euro. L'índex d'activitat PMI compost va millorar de forma notable al juny i va assolir el nivell més elevat en quatre anys. La consolidació de la recuperació és generalitzada tant per sectors com per països. Així, es van registrar pujades en l'índex PMI de manufactures i, especialment, en el de serveis. Per països, destaca l'augment de l'índex d'activitat compost a França, que va registrar la major expansió des del 3T 2011, la qual cosa augura un bon ritme de creixement del PIB en el 2T. L'índex d'activitat d'Alemanya es manté en registres elevats però lleugerament inferiors als del 1T. El ritme de creixement va ser superior a la resta de la zona de l'euro que en aquests dos països del centre, registrant-s'hi el major índex d'activitat en vuit anys.

Compartir: