Compartir: 
El creixement del PIB es manté en cotes elevades en el 4TEl creixement del PIB es manté en cotes elevades en el 4T

El creixement del PIB es manté en cotes elevades en el 4T. Concretament, el model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement intertrimestral del 0,7% en el 4T, un registre molt similar al del 2T (0,8%). Pel costat de la demanda, destaca la forta desacceleració de les vendes al detall, per les elevades temperatures i el descens a Catalunya. En canvi, pel costat de l’oferta, tant la producció industrial com el PMI del sector manufacturer van ser millors del que es preveia.

Continua la moderació salarial. En el 3T 2017, el cost laboral per hora va disminuir un 0,3% pel que fa al 2T (–0,1% interanual). Els increments salarials pactats en conveni a l’octubre també mostren que es manté la moderació (1,4%).

La inflació puja fins a l’1,7% al novembre, 1 dècima per sobre del registre d’octubre i també del que havia anunciat l’INE prèviament. La major contribució a la pujada va venir de la mà dels carburants, que es van encarir un 7,1% interanual. Amb tot, d’aquí al gener, la inflació es moderarà per efectes de base en el preu de l’electricitat.

El mercat immobiliari manté el bon to. El ritme de creixement de les compravendes d’habitatges va augmentar a l’octubre fins al 14,4% interanual (dades acumulades de 12 mesos). La fortalesa de la demanda d’habitatge, juntament amb l’evolució positiva del preu del sòl, que es va incrementar un 7,4% interanual en el 3T 2017, apunten al fet que el preu de l’habitatge mantindrà la seva tendència alcista en els propers trimestres.

Compartir: