Compartir: 
El creixement econòmic segueix a molt bon ritme i el preu de l’habitatge es pren una pausaEl creixement econòmic segueix a molt bon ritme i el preu de l’habitatge es pren una pausaEl creixement econòmic segueix a molt bon ritme i el preu de l’habitatge es pren una pausa

El PIB creix un 0,7% intertrimestral en el 3T (3,2% interanual), d’acord amb les previsions de CaixaBank Research. La contribució de la demanda interna va seguir la seva suau tendència descendent tal com s’esperava (2,6 p. p. vs. 2,9 p. p. en el 2T). La demanda externa va tenir una notable aportació positiva al creixement interanual del PIB, de 6 dècimes, tot i que va sorprendre el retrocés de les exportacions i les importacions. Aquesta dada corregeix, en part, el fort repunt del 2T i la tendència de fons continua sent positiva. De cara al 2017, el creixement es desaccelerarà de forma gradual a mesura que els vents de cua (baix preu del petroli i impuls fiscal) vagin perdent força.

El saldo comercial continua millorant tot i la moderació en el creixement de les exportacions en els darrers mesos. Concretament, al setembre, el dèficit comercial es va reduir un 22,7% interanual (acumulat de 12 mesos), davant d’unes exportacions que van avançar un 1,8% interanual (un 3,5% les no les energètiques) i unes importacions que es van reduir un 0,3% interanual gràcies a la caiguda del preu del petroli en termes interanuals.

El preu de l’habitatge avança un 1,6% interanual en el 3T 2016, encara que en termes intertrimestrals va retrocedir un 0,4%. De cara als propers mesos, el preu de l’habitatge reprendrà la tendència ascendent com a conseqüència de l’impuls de la demanda d’habitatge i l’escassetat d’habitatges per vendre en determinades zones prime (per exemple, a les grans ciutats). Per la seva part, la concessió d’hipoteques per a la compra d’habitatges va seguir creixent i al setembre va augmentar un 13,1% (acumulat de 12 mesos).

 

Compartir: