Compartir: 
El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar a l’agost en els 1.162 milers de milions d’eurosEl deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar a l’agost en els 1.162 milers de milions d’euros

El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar a l’agost en els 1.162 milers de milions d’euros, un nivell similar al dels últims dos mesos, tot i que superior al de fa un any (+2,9% interanual). Amb tot, esperem que el deute públic augmenti a un ritme inferior al del PIB i, per tant, el seu nivell se situï com a percentatge del PIB en el 97,1% a la fi del 2018, 1 p. p. per sota del 2017.

Les llars i les empreses continuen reduint el seu deute. En el 2T 2018, el deute de les llars i de les empreses no financeres es va situar, respectivament, en el 60,8%, i 94,9% del PIB, 0,3 p. p. i 1,6 p. p. per sota dels registres del 2017. El procés de despalanquejament de les llars i les empreses ja se situa en una etapa molt avançada, tal com reflecteix el fet que el deute de les llars està molt a prop de la mitjana de la zona de l’euro (57,8% del PIB) i el de les empreses ja se situa per sota (mitjana de la zona de l’euro, 106,8% del PIB). De cara als propers trimestres, preveiem que el despalanquejament en tots dos sectors prossegueixi, encara que a un ritme més gradual.

Compartir: