Compartir: 
El dinamisme de l’activitat econòmica, del mercat laboral i del sector immobiliari es manté en el 3TEl dinamisme de l’activitat econòmica, del mercat laboral i del sector immobiliari es manté en el 3TEl dinamisme de l’activitat econòmica, del mercat laboral i del sector immobiliari es manté en el 3T

L’activitat econòmica avança a bon ritme. Al setembre, l’índex PMI del sector serveis es va situar en els 54,7 punts, en clara zona expansiva, i assenyala que aquest sector va liderar el creixement econòmic en el 3T. Per la seva banda, el sector industrial mostra indicis de més dinamisme després d’uns mesos de llanguiment: l’índex PMI del sector manufacturer va pujar fins als 52,3 punts al setembre i la producció industrial va repuntar a l’agost (4,0% interanual). En aquest context favorable, l’FMI ha millorat el creixement del PIB previst per al 2016 al 3,1% (igualant la previsió de CaixaBank Research).

Bon balanç del mercat laboral en el 3T. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 12.025 persones al setembre, de manera que el ritme de creació d’ocupació es va mantenir en un elevat 3,0% interanual. L’ascens dels afiliats es va concentrar en l’educació (+61.555), coincidint amb l’inici del curs escolar. En canvi, i com és habitual al setembre, es va destruir ocupació en els sectors lligats al turisme, com l’hostaleria (–43.256) i el comerç (–29.026). En el conjunt del trimestre, l’ocupació va retrocedir en 48.000 persones, un registre millor que el del 3T 2015. Per la seva banda, l’atur registrat va augmentar en 22.801 persones, una xifra similar a la mitjana històrica dels mesos de setembre. En els propers trimestres, esperem que el ritme de creació d’ocupació s’alenteixi lleugerament.

El mercat immobiliari manté la tendència alcista. Les compravendes d’habitatges van créixer a l’agost un 14,3% interanual (en l’acumulat de 12 mesos). No obstant això, el creixement d’aquestes compravendes és molt dispar entre regions, la qual cosa, unida a l’heterogeneïtat també en l’estoc d’habitatge nou per vendre, comporta una pressió sobre els preus molt diferent entre territoris.

Compartir: