Compartir: 
L'FMI rebaixa lleument el creixement mundial pel brexit i el sector immobiliari dels EUA segueix fortL'FMI rebaixa lleument el creixement mundial pel brexit i el sector immobiliari dels EUA segueix fort

L'FMI preveu una recuperació més gradual, amb un creixement mundial del 3,1% el 2016 i del 3,4% el 2017 (a l'abril, del 3,2% i del 3,5%). El principal risc a la baixa en les previsions és el brexit, que ha augmentat la incertesa econòmica i política global. Els efectes del brexit afecten especialment a les previsions dels països europeus, amb efectes més mitigats als EUA i als emergents (vegeu secció Unió Europea per als detalls sobre Europa). Així, la institució va rebaixar lleument les previsions de creixement per als EUA (3,1%) a causa de la frenada del primer trimestre d'aquest any. L'apreciació del ien va propiciar la rebaixa a Japó (0,3% el 2016 i 0,1% el 2017). I entre els emergents, la institució va augmentar lleugerament les perspectives de creixement per a la Xina el 2016 (del 6,5 al 6,6 %) i va atenuar els retrocessos previstos a Rússia (-1,2%) i a Brasil (-3,3%).

El sector immobiliari als EUA donarà suport al creixement el 2016. El juny es van iniciar 1.189 milers d'habitatges, una xifra pròxima a la mitjana històrica (de 1.300). Així mateix, les vendes d'habitatges de segona mà van avançar sòlidament el juny. D'altra banda, l'índex de preus elaborat per l'Agència Federal de Finançament d'Habitatge (FHFA) va créixer un considerable 5,6% interanual. Tot això, confirma la bona marxa de la inversió residencial aquest 2016. 

Compartir: