Compartir: 
El Govern rebaixa les previsions de creixement de 2018 a causa de la incertesa relacionada amb la situació a CatalunyaEl Govern rebaixa les previsions de creixement de 2018 a causa de la incertesa relacionada amb la situació a CatalunyaEl Govern rebaixa les previsions de creixement de 2018 a causa de la incertesa relacionada amb la situació a Catalunya

El Govern rebaixa les previsions de creixement de 2018 a causa de la incertesa relacionada amb la situació a Catalunya. El nou quadre macroeconòmic preveu un creixement del PIB del 2,3% el 2018, 3 dècimes per sota del previst anteriorment. Aquesta xifra continua sent superior a l’avanç previst en la majoria d’economies desenvolupades.

El saldo comercial de béns es debilita. En particular, a l’agost, el dèficit comercial de béns va ser del 2,1% del PIB (acumulat de 12 mesos), superior a l’1,7% del mateix període de 2016. Aquest deteriorament es va deure, en bona part, a l’augment del preu del petroli, que va incrementar considerablement les importacions energètiques. També va pesar en el deteriorament l’acceleració en el creixement de les importacions no energètiques. Per la seva banda, les exportacions es van mantenir dinàmiques, amb un avanç del 6,9% interanual, la major taxa des de juny de 2012.

El deute públic augmenta lleugerament. A l’agost, el deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en els 1,1 bilions d’euros, fet que representa un increment del 2,7% respecte a l’agost de 2016. L’elevat nivell de deute públic, que frega el 100% del PIB, recorda la necessitat de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

Forta correcció de la morositat en el 2T. La caiguda de la taxa de morositat va ser especialment marcada en el segment promotor per la venda de carteres d’actius dubtosos. Amb tot, aquesta taxa encara se situa en un elevat 21,5% i supera amb escreix la morositat de la resta de segments. Per al conjunt del sector ja s’han publicat dades fins a l’agost, i després de la correcció en el 2T (del 8,8% al 8,4%), en aquest mes la dada es va mantenir pràcticament plana (8,5%).

El procés de despalanquejament del sector privat segueix el seu curs. En el 2T 2017 es va mantenir la tendència descendent del deute de les llars i de les societats no financeres, que s’ha situat en el 63,2% i el 100,0% del PIB, respectivament. De cara als propers trimestres, s’espera que el creixement del PIB en termes nominals permeti que el despalanquejament continuï i sigui compatible amb un increment en els fluxos de crèdit nou cap a les famílies i les empreses.

Compartir: